Báo cáo tháng


 • Dự báo Kinh tế Việt Nam năm 2017

  12/06/2017

  Tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp và hiệu quả đầu tư có những chuyển biến rõ nét. Chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng hơn so với dự kiến. Khi đó...

 • Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 2/2017 và 2 tháng đầu năm

  21/03/2017

  Dự báo kinh tế Việt Nam trong thời gian tới vẫn tiếp tục đà phục hồi tích trọng thời gian tới do những cải thiện về môi trường đầu tư, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục...

 • Tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2017 và dự báo trong thời gian tới

  16/02/2017

  Dự báo tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, đầu tư trực tiếp...

1(Trang 1 / 1)

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao  
Số lượt truy cập : 1097202