Hình ảnh hoạt động


DANH SÁCH ALBUM ẢNH
Hội thảo Khoa học quốc tế NCIF 2015
Hội thảo cuối năm 2016
Hội nghị CBCCVC 2015
Kỷ niệm 10 năm NCIF

DANH SÁCH ẢNH TRONG ALBUM Hội thảo Khoa học quốc tế NCIF 2015

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Huy Đông p   Ảnh   Ảnh   Ảnh   Giám đốc NCIF Mai Thị Thu phát biểu tại hội thảo   
1(Trang 1 / 1)
Số lượt truy cập : 1097202