Nghiên cứu > Thông tin khoa học

Hội thảo góp ý hoàn thiện đề tài khoa học cấp Bộ

Cập nhật lúc: 15/03/2017 04:28:00 PM

Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 tại toà nhà nghiên cứu khoa học, Bộ kế hoạch Đầu tư, đại diện ban Phân tích và Dự báo, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) đã có buổi hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học và xin ý kiến đóng góp hoàn thiện đề tài khoa học cấp Bộ.

 “Tính toán tăng trưởng toàn diện cho Việt Nam phục vụ xây dựng mục tiêu tăng trưởng bền vững” là tên Đề tài khoa học cấp Bộ được trình bày tại Hội thảo.

Mục tiêu chung của Đề tài : Khảo cứu và tìm kiếm phương pháp tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam nhằm đưa ra kết quả thực nghiệm về chỉ số tăng trưởng toàn diện Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo ThS. Hoàng Thị Minh Hà thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày vắt  tắt nội dung Đề tài gồm 5 phần: (i) Tổng quan về tăng trưởng toàn diện và các chỉ số thành phần; (ii) Các phương pháp tính chỉ số tăng trưởng toàn diện trên thế giới; (iii) Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua một chỉ số chính; (iv) Kết quả thực nghiệm tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện; (v) Kết luận và khuyến nghị

Nhìn chung tại buổi Hội thảo, các chuyên gia phản biện đến đánh giá cao tính công phu của Đề tài đã đạt được, đồng thời cũng đưa ra những góp ý nhằm đóng góp cho báo cáo cuối cùng của Đề tài được hoàn thiện hơn. Cụ thể nhóm nghiên cứu nhận được ý kiến như sau:  

Với các phương pháp tính chỉ số tăng trưởng toàn diện chính được áp dụng trên thế giới và lựa chọn phương pháp tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện phù hợp nhất cho Việt Nam thì nhóm nghiên cứu cần thu thập nhiều chỉ số, nguồn dữ liệu đa dạng  và  quan trọng hơn để đưa vào phân tích nhằm  tiếp cận vấn đề được sâu và rộng. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu cần xác định rõ mục tiêu của để tài, đưa ra những dẫn chứng biện luận cụ thể và thuyết phục cho phần lựa chọn các chỉ số và phương pháp chạy mô hình, tính toán chỉ số tăng trưởng toàn diện cho Việt Nam

Kết thúc Hội thảo, đại diện nhóm nghiên cứu cảm ơn những góp ý chân thành của các chuyên gia phản biện và hứa sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện Đề tài trong thời gian sớm nhất. 

-----------------------------------------------------------

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202