Nghiên cứu > Thông tin khoa học

Nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Bộ

Cập nhật lúc: 13/04/2017 03:29:00 PM

Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2017 Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ  "Đánh giá tác động của chính sách cổ phần hóa tới hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước ở Việt Nam bằng mô hình cấu trúc Q của Tobin" do Ths. Hạ Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ. 

Sau thời gian chuẩn bị, lấy ý kiến chuyên gia, tiếp thu những góp ý quý báu từ phía chuyên gia và các nhà khoa học nhóm nghiên cứu đã đưa ra bản báo cáo cho Đề tài và được bảo vệ trước Hội đồng khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bản thảo được xây dựng với 5 phần chính:

  1. Mở đầu
  2. Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận về tác động của chính sách cổ phần hóa DNNN tới hiệu quả sử dụng vốn của DN có nguồn gốc nhà nước và mô hình Q của Tobin
  3. Chương 2: Tác động của chính sách cổ phần hóa tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước giai đoạn 2002-2015
  4. Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước.
  5. Kết luận

Tại buổi Nghiệm thu cơ sở, thành viên hội đồng phản biện đưa thêm ý kiến góp ý cho nhóm nghiên cứu. Đại diện hội đồng, chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh- Phó Viện trưởng – Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương nêu nhận xét chung của hội đồng để hoàn thiện Đề tài: Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như tính thời sự cũng của đề tài. Đề tài có kết cấu hợp lý với 3 chương, nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày tốt phần cơ sở lý luận, khả năng vận dụng mô hình Q của Tobin và hội đồng đánh giá cao tính công phu và sự làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu cho đề tài. Ngoài ra, để có được sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất, nhóm nghiên cứu cần rà soát lại Danh mục kèm theo, kiểm tra những lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo văn bản và xem xét lại logic giữa các chương.

Cuối buổi nghiệm thu, ThS. Hạ Thị Thu Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên hội đồng khoa học và cố gắng tiếp thu tối đa các ý kiến của các chuyên gia trong khả năng nguồn số liệu cũng như nguồn lực cho phép để hoàn thiện Đề tài. 

Kết thúc buổi nghiệm thu, sau khi bàn bạc và cân nhắc Đề tài khoa học được Hội đồng xếp loại Xuất sắc. 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202