Tin Kinh tế- xã hội  > Xã hội

Ngày Trái Đất bị vượt qua (Earth Overshoot Day)

Cập nhật lúc: 06/09/2018 03:00:00 PM

Earth Overshoot Day, tạm gọi là ngày trái đất bị vượt qua, đánh dấu ngày mà nhu cầu của con người về tài nguyên và dịch vụ sinh thái trong năm vượt quá những gì mà trái đất có thể tái tạo trong năm đó.

Để xác định ngày này, Mạng lưới dấu chân toàn cầu (Global Footprint Network) tính toán số ngày trong năm mà khả năng sinh học của trái đất đủ để cung cấp cho dấu chân sinh thái của nhân loại. Phần còn lại của năm tương ứng với phần bị vượt quá. Ngày trái đất bị vượt qua được tính bằng cách chia khả năng sinh học của trái đất (số lượng tài nguyên sinh thái mà trái đất có thể tạo ra trong năm) cho dấu chân sinh thái của nhân loại (nhu cầu của con người trong năm) và nhân với 365 (số ngày trong một năm):

Ngày trái đất bị vượt qua = (Khả năng sinh học của trái đất/Dấu chân sinh thái của con người) x 365

Năm 2018, ngày 1/8 là ngày đánh dấu nhân loại đã sử dụng hết tài nguyên mà trái đất có thể tạo ra trong năm. Trong những năm gần đây, tốc độ sử dụng tài nguyên đã có xu hướng chậm dần (thể hiện ở việc ngày trái đất bị vượt qua chủ yếu ở quanh mốc đầu tháng 8). Tuy nhiên, nhìn chung ngày trái đất bị vượt qua vẫn ngày càng tịnh tiến xa hơn so với mốc ngày 31/12.

--------------------------

Tài liệu tham khảo

1. www.footprintnetwork.org

2. www.overshootday.org

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Trần Thị Phương Ly (Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202