Tin Kinh tế- xã hội

Thu hút vốn FDI kỷ lục nhưng chưa có sức lan toả

Cập nhật lúc: 29/08/2018 11:00:00 AM

Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã thu hút thêm được 22,94 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2017. Số vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt 9,85 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù dòng vốn FDI cao kỷ lục, nhưng hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành, lĩnh vực của Việt Nam, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng số vốn đạt 9,63 tỷ USD, chiếm 41,95% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,69 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI, kể cả dầu thô đạt 95,13 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 93,36 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 69,8% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI đạt 76,46 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,5% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Tính chung 7 tháng đầu năm, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 18,67 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 16,9 tỷ USD không kể dầu thô.

Mặc dù dòng vốn FDI cao kỷ lục trong 7 tháng qua, nhưng hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng còn khá hạn chế. Thực tế cho thấy, FDI đổ vào Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ các yếu tố như chi phí lao động thấp và cơ chế ưu đãi lớn. Tuy nhiên, trong tương lai, khi chi phí nhân công tăng lên và miễn thuế không còn, Việt Nam chưa có kế hoạch đầy đủ để phát triển kỹ năng tiên tiến hơn và chuỗi cung ứng địa phương có năng lực cạnh tranh cần thiết để duy trì và thu hút nhà đầu tư trong một nền kinh tế có thu nhập cao hơn. Cùng với đó, rất ít doanh nghiệp FDI cho rằng tay nghề lao động được nâng cao hay chuỗi cung ứng địa phương có năng lực cạnh tranh là thế mạnh của Việt Nam.

Để khắc phục những hạn chế này, Việt Nam cần phải thực hiện các cải cách mang tính đột phá nhằm cạnh tranh thu hút các dòng vốn FDI có chất lượng hơn như: Xây dựng và triển khai một kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ lao động tay nghề thấp sang lao động tay nghề cao; hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư, chuyển dịch từ xúc tiến thụ động sang xúc tiến chủ động ở một số ngành ưu tiên; rà soát toàn bộ khung chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành; mở cửa một số ngành dịch vụ quan trọng để thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng đối với đầu tư nước ngoài; ban hành chiến lược, chính sách xúc tiến đầu tư ở nước ngoài… đồng thời, thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới với đầy đủ thẩm quyền, chức năng, cơ cấu và ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các khuyến nghị nêu trên.

--------------------------------------------------------------

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Nghiêm Thị Liên
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202