Tin Kinh tế- xã hội  > Môi trường

Chỉ số hiệu quả môi trường

Cập nhật lúc: 26/10/2018 02:00:00 PM

Chỉ số hiệu quả môi trường (Environmental Performance Index - EPI) được Đại học Yale và Columbia của Mỹ đề xuất năm 2006. Mục tiêu chính của chỉ số này là nhằm cải thiện cơ sở dữ liệu thực nghiệm cho các biện pháp bảo vệ môi trường dài hạn và tạo điều kiện cải thiện tốt hơn các đánh giá phân tích. EPI tập trung vào 2 mục tiêu bảo vệ môi trường chính: (1) giảm bớt áp lực môi trường lên sức khỏe con người, và (2) thúc đẩy sức khỏe hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bằng cách xác định các mục tiêu cụ thể và đo lường mức độ đạt được mục tiêu của các quốc gia, EPI cung cấp nền tảng thực tế cho phân tích chính sách và bối cảnh cho việc đánh giá hiệu quả. Giá trị thực tế của EPI không nằm trong xếp hạng tổng thể, mà đến từ việc phân tích kỹ lưỡng các số liệu và chỉ tiêu. EPI giúp phát hiện dễ dàng các nhà lãnh đạo nổi bật và nhóm tụt hậu, nêu bật các thực tiễn chính sách tốt nhất và xác định các ưu tiên hành động. Nói chung, EPI cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho việc đánh giá đầu tư môi trường và cải thiện các kết quả chính sách.

Điểm EPI cuối cùng được tính toán (có trọng số) dựa trên điểm số của các chỉ số thành phần với thang điểm 100. EPI được đề xuất đầu tiên vào năm 2006 với 16 chỉ tiêu, theo dõi 6 loại chính sách của 133 quốc gia. Chỉ số này được rà soát và theo dõi 2 năm một lần. Qua các năm, các chỉ tiêu của EPI dần được thay đổi và đánh trọng số phù hợp hơn. Đến năm 2018, EPI bao gồm 24 chỉ tiêu thuộc 10 nhóm vấn đề của 180 quốc gia.

Bảng 1. Khung chỉ số hiệu quả môi trường (1)

                                                                                                   Nguồn: https://epi.envirocenter.yale.edu

Tài liệu tham khảo

1. Esty, Daniel C., A. Levy, Tanja Srebotnjak, Alexander de Sherbinin, Christine H. Kim, and Bridget Anderson (2006). Pilot 2006 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy.

2. https://epi.envirocenter.yale.edu/2018-epi-report/.


(1) Số trong dấu ngoặc là trọng số của mỗi tiêu chí

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Trần Thị Phương Ly (Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202